Røyking med oreved

Røyking med oreved

På riktig tidspunkt vert det tent i røykbålet for første gang, det skjer på golvet. Høvelspon frå or vert nytta til opptenning.

Røking av Eldhus Tiriltunge ved Norturas anlegg i Evanger

Bålet skal helst ikkje brenna med open flamme, berre gløda og ulma. Oreveden er ein framifrå kulturberar. Vi kjøper den frå bønder i lokalmiljøet, dei har dette som ein tilleggsaktivitet no som før.

Etter ei viss røyketid skal pølsene kvila, så skal dei igjen røykast, for deretter å kvila. Slik går det føre seg i fleire veker, og intervalla endrast etter kvart som prosessen skrid fram og tilhøva ligg til rette. Ingen røyking er lik.

 

I sluttfasen er handverkaren einerådande, sansane og erfaringane avgjer: Kneppa med hendene, sjå og vurdera, fargen, tjukkleik, men også det uidentifiserte, her må det også følast kva som er riktig.
I sluttfasen er handverkaren einerådande, sansane og erfaringane avgjer: Kneppa med hendene, sjå og vurdera, fargen, tjukkleik, men også det uidentifiserte, her må det også følast kva som er riktig.

Eldhus' produkter

NORSKE OG ISLANDSKE BØNDER bruker minst antibiotika i Europa