Lam

Lam og får

Får og lam er utrolig godt tilpasset norske forhold. De beiter vanligvis i utmarka store deler av året. Det gir dem en smak og kjøttkvalitet som er anerkjent langt utover landets grenser.

Lam og får

Lam

Sauen er en viktig del av norsk kultur og historie. Siden landet vårt er mye fjell og lite dyrkbar mark (ca tre prosent), gjør sauen en fantastisk jobb med å utnytte forressurser der det ikke er mulig å anlegge jorder.

FOTO: Øivind Haug
Norske lam på beite i Hemsedalsfjellet.
Det finnes mye godt beite for norske lam på Hemsedalsfjellet

Sauen er hardfør, tåler klimaet vårt, og trives like godt i fjæresteinene som oppe på snaufjellet. Moderne sauedrift kombinerer ofte utmarksbeite i den lyse årstiden med fjøstilværelse om høsten og vinteren. Parring og lamming blir styrt utfra når sauene kan slippes på beite. I Rogaland skjer dette allerede i april, mens i Nord-Norge skjer dette i juni. Slakteperioden varierer dermed fra landsdel til landsdel og varer fra august til ut i november.

Fagentusiasten
Ragnar Liodden

Bilde av Ragnar Liodden
Ragnar Liodden, slakteleder på Gol
S

Hvordan velger dere ut lam som blir Gilde Gourmet Lam?

Vi hører det på dialekta, spøker Ragnar Liodden. Han er slakteleder på Nortura på Gol, og sikter til at det kun er lam fra bestemte områder i landet som blir Gourmet lam. Disse dyra har beitet på Hallingskarvet, i Trollheimen, Sirdalsheiene eller ved Jostedalsbreen. Her forsyner de seg av en rik høyfjellsmeny som inneholder urter, gras, lyng og busker.

S

Og når lammet har passert ”dialektprøven”?

Vi sorterer skrottene etter vekt, fettsammensetning og kjøttfylde, forklarer Ragnar. Vekten på et lam som brukes i Gourmetserien må være minimum 17 kilo, sier han, og viser oss forskjellen på et slakt med riktig kjøttfylde og et uten. Her ser vi hvordan skrotten som blir Gourmet lam har rundere hofter, kraftigere bogparti og bredere rygg. Dette gir naturlig nok stykker med mer kjøtt. Det er ikke vanskelig å se forskjellen, men å skape den, det er en kunst, avslutter slakteleder Ragnar Liodden.

Lammekjøtt med helt unike egenskaper

Den varierte kosten gir norske lam den unike smaken.

Hva er det som gjør at kjøttet fra norske lam holder så høy kvalitet og smaker så godt?

Visste du at

Illustrasjon av sau

Øyne i nakken?

Sauer har en synsvinkel på nesten 300 grader, noe som gjør at de kan se bak seg uten å snu på hodet.

Illustrasjon hjerte

Godt for hjertet

Av alt rødt kjøtt har lammekjøtt det laveste kolesterolnivået.

Illustrasjon lyspære

Glem meg ei

Sauen har god hukommelse og kan huske minst 50 individuelle sauer og mennesker i årevis.

Våre produkter av lam og får

Den gode smaken

Norsk natur setter sin smak på kjøttet