Storfe og kalv

Storfe

Kua, kalven og oksen er en helt sentral del av norsk bondekultur og matproduksjon. Fremdeles er det skinn, melk og kjøtt som blir resultatet av dette husdyrholdet.

Storfe

Norsk storfe

Storfehold er en sentral del av norsk landbruk. Det bidrar til matproduksjon, bosetting, opprettholdelse av kulturlandslap og forsyningstrygghet.

Norske kyr ute på beite, med utsikt over fjelltopper.
Norsk storfe beiter i friluft deler av året.

I tidligere tider var oksene også trekkdyr, men nå har de fått selskap av utenlandsk kjøttfe og blir utelukkende brukt til kjøttproduksjon. Ettersom melk har en så sentral plass i norsk kosthold, er storfehold nært knyttet til melkeproduksjonen.

Livssyklus og driftsopplegg varierer til dels stort mellom kalv, melkeku, okse og kjøttfe. De strenge reglene vi har for dyrevelferd i Norge, sikrer imidlertid alle gode forhold. De fleste storfe er oppstallet i båsfjøs, men slippes ut på friluftsbeite eller luftegård 2-6 måneder i året.

Kan en god melkeku produsere godt kjøtt?

Det kan vi svare et ubetinget ja på i dag, takket være et avlsarbeid som startet allerede i 1935. Resultatet er ”nasjonalkua” Norsk Rødt Fe, som også forkortes NRF.

Fagentusiasten
Erik Bøe

Erik Bøe, skjæreleder på Gol
Erik Bøe, skjæreleder på Gol
S

Hva er egentlig kjøttfe?

Kjøttfe er raser som bare brukes til kjøttproduksjon, forklarer Erik, som til daglig er skjæreleder ved Nortura på Gol. De tilhører rasene Charolais, Simmental, Aberdeen Angus, Hereford og Limousin. Disse dyrene beiter utendørs, og kalvene får melk fra kua i den viktige tidlige perioden for dyrets vekst og utvikling.

S

Hvorfor kjøttfe, hva er galt med melkekyr?

Det er ingenting galt med melkekyr. Det er jo de som utgjør størsteparten av storfekjøttet vårt, påpeker Erik. Men kjøttfe er store dyr med spesielt god kjøttfylde. De gir større stykker, rett og slett. Og en stor indrefilet, for eksempel, gir bedre kjøtt enn en liten. Dessuten er dette raser med en meget gunstig fettmarmorering, og det gir saftig kjøtt med mye smak, sier skjærelederen.

Visste du at

Illustrasjon diagram

Viktig del av kostholdet

I løpet av livet spiser hver nordmann i gjennomsnitt: 1147 kyllinger, 6 kyr og okser, 27 griser, 22 sauer og lam.

Illustrasjon av storfe

Luksusdyr

Hudene fra Gildes storfe er av verdens beste kvalitet, og kjøpes opp av luksusmerker som Prada, Hermes og Hugo Boss til produksjon av vesker, sko og belter.

Storspiser

Storfe spiser over 50 kg mat og drikker mellom 100 og 150 liter vann hver dag.

Våre produkter av storfe og kalv

NORSKE OG ISLANDSKE BØNDER bruker minst antibiotika i Europa