Dagros, den optimale kua

Dagros, den optimale kua

Er det mulig at en god melkeku også kan produsere godt kjøtt? Det kan vi svare et ubetinget ja på i dag, takket være et avlsarbeid som startet allerede i 1935. Resultatet er ”nasjonalkua” Norsk Rødt Fe, som også forkortes NRF.

Norske kyr ute på beite på Gol

Vi drikker mye melk i Norge. Det har vi gjort i flere tusen år. Faktisk tåler vi melk mye bedre enn mange andre folkeslag. Derfor har melka vært en meget viktig energi-og ernæringskilde i det karrige, kalde klimaet vi bor i. Når man startet arbeidet med å utvikle en norsk ku, måtte den tilfredsstille befolklningens grunnleggende behov, nemlig godt kjøtt og mye melk.

Flere kjente norske kokker etterspør NRF

Dette naturlige avlsarbeidet har gjort at vi i dag kan si at kjøttet fra NRF holder meget høy kvalitet. Både okser og kuer brukes i kjøttproduksjonen. Det er faktisk ikke mulig å påvise forskjeller i mørheten mellom kjønnene, men flere kjente norske kokker etterspør ku. Selv om kua har produsert adskillige hektoliter melk i løpet av levetida si, er kjøttet hennes så mørt at Gilde utstyrer både henne og maken med mørhetsgaranti. Det norske folk vet å verdesette denne kvaliteten og 95 prosent av alt storfekjøtt vi spiser er NRF.

Kyr til seters på Valdresflye
Kyr på beite på Gol