Svin

Svin

Grisen er et sosialt dyr med god læringsevne og fantastisk luktesans. Foruten å være ettertraktet råstoff til en rik og variert mattradisjon, er den opphav til utallige metaforer både i positiv og negativ retning.

Svin

Norsk svinehold

Forskrift om svinehold slår fast at ”Svin skal til enhver tid ha tilgang på tilstrekkelig mengde materiale som de kan undersøke, rote i og sysselsette seg med”. Dette er noen av de grunnleggende verdiene som 3000 grisebønder etterstreber i sitt daglige virke.

FOTO: Rune Bendiksen
En glad edelgris grisunge klatrer i bingen.

Arbeidet resulterer i 21,6 kilo svinekjøtt til hver av oss i løpet av et år. Dermed er det god grunn til å hevde at grisen er en bærebjelke i det norske kjøkkenet.

Grisen har vært holdt som tamdyr i flere tusen år, men det er først på begynnelsen av 1900-tallet at man begynte med større besetninger. Griseholdet slik vi kjenner det i dag, utviklet seg etter annen verdenskrig.

Fagentusiasten
Brit Tove Krekling

Bilde av Brit Tove Krekling
Brit Tove Krekling, grisebonde
S

Hva er det beste ved å være grisebonde?

Jeg liker å se på meg selv som matprodusent. Det er et meningsfullt yrke , og det gir meg mye. Jeg er veldig opptatt av dyrevelferd og holdninger til dyr. Jeg synes grisen er kul - den er sosial, pratsom og renslig. Jeg griper sjansen når jeg har muligheten til å framsnakke den, sier Brit Tove.

S

Matproduksjon og dyrevelferd – er det forenlig?

Jeg tør påstå at vi har verdens beste dyrehold og verdens friskeste dyr her i Norge. Vi har  strenge regler for plass og trivsel, og det er økende bevissthet blant forbrukerne på dette med dyrevelferd. Det ser vi på som en ressurs, sier Brit Tove. Vi behøver ikke se lenger enn til Danmark der de sliter med sykdommer, høy antibiotikabruk og sviktende dyrevelferd som et resultat av industrialisering og altfor strenge krav til effektivitet, sier Brit Tove. Jeg står hundre prosent inne for det vi gjør og mener at norsk landbruk er meget moderne. Vi har rett og slett noe å lære bort til andre, avslutter en engasjert grisebonde, unnskyld – matprodusent.

Visste du at

Ordensdyr

Grisen er opptatt av å ha det ordentlig rundt seg. De er de eneste gårdsdyrene som lager et eget og prikkfritt soveområde.

Luktesans

Grisen har en luktesans som er 2000 ganger mer sensitiv enn hos mennesker. Noen steder i Sør-Europa brukes grisen til å lete etter trøfler under bakken.

Illustrasjon statistikk

Magert kjøtt

Renskåret svinekjøtt inneholder bare 2-5 % fett og nesten 60 % av fettet er umettet.

Indrefilet av edelgris

Oppskrift på indrefilet av edelgris fra den norske bonden

Våre produkter av svin

Stolte matprodusenter

Norske bønder er gode matprodusenter og sørger for velpleid kulturlandskap og levende bygder.