Vilt

Vilt

Flokker på flere tusen dyr forsyner seg av de fantastiske beiteressursene i høyfjellet i Jotunheimen og Valdres. Året rundt passes de på av erfarne gjetere, og hver høst får vi resultatet i form av fantastisk kjøtt. En råvare som er uløselig knyttet til norsk kultur og historie

Vilt

Arne Brimi: - Høyfjellsreinen er urdyret

Fra høyfjellsreinen har vi en direkte linje flere tusen år tilbake i tid, sier Arne Brimi

Fagentusiasten
Odd Erik Sveen

Bilde av Odd Erik Sveen
Odd Erik Sveen, fabrikksjef ved Norturas anlegg på Otta
S

Hvorfor er det så viktig at Høyfjellsrein kommer fra Valdres og Jotunheimen?

Det er det lett å svare på, sier Odd Erik. Reinen som kommer fra disse områdene er stor og kjøttfull. De beiter på høyfjellet og har tilgang til helt spesielle forressurser. Kjøttet på en høyfjellsrein er rett og slett helt suverent! Fabrikksjefen ved Norturas anlegg på Otta er meget klar over hvilken skatt han forvalter når han hver høst sørger for at befolkningen får tilgang til denne helt eksklusive varen.

S

Rein fra Peer Gynt-land, det blir ikke mer norsk enn det?

Nei, dette er norsk råvare på sitt aller beste. Her møtes natur, kultur, tradisjon, fagkunnskap og lokal entusiasme, og resultatet er et helt unikt produkt. Anlegget her på Otta er jo en moderne industribedrift, men vi viderefører århundrelange håndverkstradisjoner når vi foredler dette kjøttet, avslutter en stolt fabrikksjef.

Visste du at

Illustrasjon av bok

Steinalderen

I Norge er villrein synonymt med fjellrein, som noen også kaller tundrarein. Arkeologiske utgravninger av steinalderboplasser viser at det har vært rein i Norge siden innlandsisen trakk seg tilbake for ca. 12 000 år siden.

Illustrasjon av lårstykke.

Gammel matkilde

Reinkjøtt har vært en viktig matkilde for urfolk i nordlige strøk av verden så lenge det har eksistert rein der. I Nord-Amerika har eksempelvis indianerne utnyttet reinen gjennom alle tider, i Skandinavia samene, og i Russland samojedene og en rekke andre urfolk.

Illustrasjon av rein

Reinsdyrskav

Reinsdyrskav er egentlig strimlet og stekt reinsdyrkjøtt. Det brukes i viltgryte eller Finnbiff som mange kaller det og er lettvint og kjempegod mat både til hverdag og til fest.

Våre vilt-produkter

Smaken av høyfjellet

Høyfjellsrein beveger seg over store områder gjennom året. Gjeternes omsorg for dyra og kunnskap om fjellet er en forutsetning for forsvarlig drift av flokkene.