Fjols til fjells kampanje

Fjols til fjells kampanje

På kino fra 21. februar

Fjols til fjells

Konkurransevilkår 

Gilde – Fjols til Fjells - 2020

1. Kampanjeansvarlige 
Kampanjen arrangeres av Nortura SA i samarbeid med Pulse Communications AS.

2. Om kampanjen
Kampanjeperiode: 20.01.2020 – 01.03.2020.

Kampanjen foregår i butikk og i sosiale medier. Du deltar i konkurransene ved å kommentere på konkurranseposten som legges ut på Gilde sin Facebookside: www.facebook.no/Gilde

Vi trekker 1 vinner av 2 kinobilletter, hver dag i kampanjeperioden. Vinnerne trekkes tilfeldig blant de som deltar og som har svart korrekt på oppgaven. Det trekkes også noen ekstra vinnere av kinobilletter løpende.

Gjennom perioden vil det også legges ut to delkonkurranser på Facebooksiden. Premiene på en av delkonkurransene er brettspill og på den andre delkonkurransen er premien heiskort til valgfritt skianlegg, som utbetales ved pengeoverføring av 1000 kr. Du deltar i konkurransene ved å kommentere på aktuell konkurransepost da de legges ut. 

Alle vinnerne kontaktes på Facebook. De må respondere innen en uke for å motta premien. Dersom vi ikke hører noe innen fristen, går premien til en annen. Premiene kan ikke selges videre.

3. Gyldig deltagelse
Deltagere må være over 18 år, eller sende inn samtykke fra foresatte.

PERSONVERNERKLÆRING FOR GILDE – FJOLS TIL FJELLS

Hvis du vinner konkurransen vil vi eller de som hjelper oss med å gjennomføre konkurransen ta kontakt med deg på Facebook, for å be om den informasjonen vi trenger for å kunne gi deg premien du har vunnet. De personopplysningene vi ber om kan være navn, telefonnummer, adresse og andre opplysninger som kan være relevante for premien. 

Vi er ansvarlig for personopplysningene vi mottar i forbindelse med konkurransen. Med mindre du har gitt et klart og tydelig samtykke til noe annet, vil vi kun bruke personopplysningene dine for å gjennomføre konkurransen. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre hvis ikke vi skulle være pålagt noe annet i henhold til lover, forskrifter, myndighetsavgjørelse eller lignende. Hvis vi bruker et annet selskap til å hjelpe oss med å gjennomføre konkurransen, vil det selskapet få tilgang til personopplysningene dine. Selskapet er i så fall vår databehandler, og kan ikke bruke opplysningene på annen måte enn slik som avtalt med oss.

Dersom du har gitt oss feil opplysninger, eller opplysningene dine endres, ber vi deg om å ta kontakt med oss slik at vi får korrigert dette.

Du kan be om at vi sletter personopplysningene vi har registrert om deg med mindre fortsatt oppbevaring er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre konkurransen, vi trenger opplysningene for å kunne dokumentere at konkurransen er gjennomført eller videre oppbevaring på annen måte er lovpålagt, herunder etter regnskapsloven.

Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter.

Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig er Nortura SA (org.nr. 938 752 648). Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med oss på e-post: firmapost@nortura.no.

Facebook er ikke på noen måte involvert i konkurransen, hverken gjennom administrasjon, som sponsor, eller på noen annen måte.