Ekte norske tradisjoner siden 1964

Ekte norske tradisjoner siden 1964

Kampanjeperiode: Uke 36 - 39 2019

Gilde tradisjoner

Konkurransevilkår 

Gilde - Høstkampanje - 2019

1. Kampanjeansvarlige
Kampanjen arrangeres av Nortura SA i samarbeid med Pulse Communications AS.

2. Om kampanjen
Kampanjen foregår i butikk og i sosiale medier.

Du deltar i konkurransen ved å svare på spørsmålet om ditt beste tilbehør i konkurranseposten påFacebook-siden til Gilde. Konkurranseposten ligger på:  https://www.facebook.com/Gilde

Gjennom perioden er det totalt 16 personer som vinner hver sin støpejernspanne fra Fiskars. Støpejernspannen er perfekt for tradisjonell matlaging inspirert av moderne trender og råvarer. Designet er inspirert av den nordiske naturen og lokale mattradisjoner. Blant støpejernets mange gode egenskaper trekkes ofte frem evnen til å holde på varmen slik at bruning av råvarer blir så bra som overhodet mulig. 11 av vinnerne trekkes tilfeldig. Resterende 5 velges ut av Gilde. 

De 5 forslagene til tilbehør som velges ut vil det bli laget oppskrifter ut av, rettene laget og fotografert. Bilder og film fra opptak kan bli delt i Gilde og Fiskars sosiale medier og nettsider. 

Vinnerne kontaktes på Facebook. De må respondere innen en uke for å motta premien. Dersom vi ikke hører noe innen fristen, går premien til en annen. Premien kan ikke selges videre.

Navn på vinnerne kan bli publisert på Gilde sin Facebook-side, i kommentarfeltet på aktuelle konkurranseposter.

Kampanjen foregår i perioden 09.09.2019 – 06.10.2019

3. Gyldig deltagelse
Deltagere må være over 18 år, eller sende inn samtykke fra foresatte.

PERSONVERNERKLÆRING FOR GILDE HØSTKAMPANJE

Hvis du vinner konkurransen vil vi eller de som hjelper oss med å gjennomføre konkurransen ta kontakt med deg på Facebook, for å be om den informasjonen vi trenger for å kunne gi deg premien du har vunnet. De personopplysningene vi ber om kan være navn, telefonnummer, adresse og andre opplysninger som kan være relevante for premien. 

Vi er ansvarlig for personopplysningene vi mottar i forbindelse med konkurransen. Med mindre du har gitt et klart og tydelig samtykke til noe annet, vil vi kun bruke personopplysningene dine for å gjennomføre konkurransen. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre hvis ikke vi skulle være pålagt noe annet i henhold til lover, forskrifter, myndighetsavgjørelse eller lignende. Hvis vi bruker et annet selskap til å hjelpe oss med å gjennomføre konkurransen, vil det selskapet få tilgang til personopplysningene dine. Selskapet er i så fall vår databehandler, og kan ikke bruke opplysningene på annen måte enn slik som avtalt med oss.

Dersom du har gitt oss feil opplysninger, eller opplysningene dine endres, ber vi deg om å ta kontakt med oss slik at vi får korrigert dette.

Du kan be om at vi sletter personopplysningene vi har registrert om deg med mindre fortsatt oppbevaring er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre konkurransen, vi trenger opplysningene for å kunne dokumentere at konkurransen er gjennomført eller videre oppbevaring på annen måte er lovpålagt, herunder etter regnskapsloven.

Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter.

Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig er Nortura SA (org.nr. 938 752 648). Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med oss på e-post: firmapost@nortura.no.