Ny standard for Edelgris

GRISELØFTET

Visste du at glade griser har krøll på halen? For Gilde Edelgris er krøll på halen et krav - et av flere nye krav for å løfte dyrevelferden. Vi kaller det for griseløftet.

Ny standard for Edelgris

NY STANDARD FOR EDELGRIS:

Det norske regelverket for dyrevelferd er blant verdens strengeste, alikevel har det dessverre vist seg at ikke alle norske griser har det like bra. Derfor setter vi en ny standard for Gilde Edelgris. For å bedre sikre at grisene har det bra, og enda bedre enn hva regelverket krever.

Når produktet er merket med Gilde Edelgris betyr det at grisene har fått mer plass og flere muligheter for lek, aktivitet og avslapning. Og dyrevelferden har blitt sikret ved hjelp av tettere oppfølging av grisebesetningene.

Griseløftet er ikke forbeholdt en liten gruppe «heldiggriser». Målet er å løfte volumene, slik at flest mulig gris skal få det som den nye Edelgrisen. Se etter Gilde Edelgris i butikken.

Nye krav utover norsk regelverk:

Hva betyr dette for grisen?

Minst 15 % mer tilgjengelig areal. Mer plass og fri bevegelse i bingene gir bedre trivsel for grisen.
To ganger per dag skal grisen få tildelt aktivitets- og rotemateriell som Mattilsynet definerer som optimalt. Bedre muligheter for lek og aktivitet. Griser som er aktive og utforskende er mer fornøyde og får uttrykt naturlige adferdsbehov.
Det skal til enhver tid være så mye strø på liggeplassen at all gris ligger på tørt strø. Et godt og lunt miljø for avslapning. Dette forebygger skader og sykdom.
Griser med anmerkninger på halen (for korte haler og åpne halesår) vil plukkes ut av varestrømmen på slakteriet. Krøll på halen er et tegn på god trivsel i grisebesetningene. Griser som er frustrerte og ikke trives tar dette ofte ut ved å bite og skade halene til grisene de deler binge med.
All bruk av antibiotika skal registreres og dokumenteres.  Bedre helse. Bedre velferd gir friske og sunne griser og dermed mindre behov for antibiotika.
Grisebesetningene skal oppfylle kravene om veterinærgjennomganger i dokumentasjonssystemet Helsegris, i tillegg skal besetningene ha gjennomganger med Norturas rådgivere/veterinærer minst en gang årlig. Sikkerhet. Grisenes velferd skal sikres gjennom oppfølging av at bonden etterlever kravene til Gilde Edelgris gjennom rådgivning og dokumentasjon.

– Jeg jobber for at dyra skal ha det så godt som overhodet mulig mens de lever, sier Brit Tove. Den daglige kontakten med grisene er viktig i så måte og er positivt både for dem og meg, sier hun.

Edelgris på Aker gård

Brit-Tove og Per Olav Krekling driver sammen gården Aker i Hokksund. Familien startet med gris i 2012, og med et flunkende nytt grisefjøs har både dyra og gårdbrukerne det ypperste av utstyr og fasiliteter.