Annen dokumentasjon

Annen dokumentasjon

VI VIL GJERNE HØRE FRA DEG HVIS DET ER EN KVALITETSFEIL PÅ VÅRE PRODUKTER. FOR Å VURDERE EN MULIG ERSTATNING TRENGER VI OPPLYSNINGER FRA EMBALLASJEN, GJERNE ET BILDE.

Funn av fremmedlegeme

Hvis du finner et fremmedlegeme i et av våre produkter, ønsker vi at du sender oss et bilde av fremmedlegemet. I noen tilfeller kan vi be deg om å sende inne selve fremmedlegemet med post, våre kundebehandlere vil i så fall gi beskjed om dette.

 

Tannskade

Ved vurdering av tannskade vil vi ha behov for fremmedlegemet som kan ha forårsaket skaden.

Du må også sende med en erklæring fra tannlegen din om at det er sannsynlig at det var dette fremmedlegemet som forårsaket skaden, og erklæring om den aktuelle tannens status før skaden (f. eks. om tannen var rotfylt eller hadde annen tidligere skade)

 

Sykdom

Ved sykdom må du sende oss dokumentasjon og/eller analyseresultater fra legen din.

 

Reklamasjon per post

Hvis du ønsker å reklamere ved å sende inn brev, ber vi om at du sender med originalemballasjen (og fremmedlegeme hvis aktuelt). Du sender dette til: Nortura SA, Forbrukersenter, Postboks 360 Økern, 0513 Oslo