Bacon

Bacon

Det er alltid tid for bacon

Bacon er en råvare som klarer seg utmerket uten egg.