Spekemat

Naturen er viktigste premissleverandør for god spekemat. Gode råvarer, riktig temperatur, riktig luftfuktighet og tid legger forholdene til rette for god spekematproduksjon.

Skjærebrett med Gilde helt fenalår, spekeskinke, langtidsmodnet Santa Kristina og Æra, salami og annen spekemat.

Fagentusiasten
Geir Inge Høistad

Geir Inge Høistad, med spekeskinker i bakgrunnen.
Geir Inge Høistad, fabrikksjef på Tynset
S

Dere på Nortura Tynset tar begrepet håndverk til et nytt nivå?

He, he, - ja, når vi jobber med Santa Kristina-skinka, kreves det følsomme hender i alle delene av prosessen. Men vi bruker øyne og nese også, presiserer Geir Inge. Dette gjelder alle spekeskinkene fra Gilde. Ingen skinke slipper ut herfra før den er kontrollert for hånd. Det er slik vi avgjør om den er ferdig speket eller ikke. Santa Kristina-skinka blir i tillegg massert, saltet og smurt med fett for hånd. Den skjemmer vi bort skikkelig, humrer Geir Inge.

S

Vi kan vel hevde at Santa Kristina er på høyde med det beste i utlandet?

Vi har latt oss inspirere av måten de lager skinke på i Parma. Og vi har lov til å si at resultatet er blitt veldig bra, sier Geir Inge, og forteller at det kun er to gårder i landet som leverer griser til denne skinka. -De får både spesialoppvartning og spesialfor tilsatt bergmynte. De blir større enn en vanlig gris, og får en helt fantastisk fettmarmorering. Dette er viktig for smaken, selvsagt, men også viktig for kjøttets holdbarhet. Skinkene henger jo i to år, avslutter fabrikksjefen.

Naturen har svaret

Spekeskinken testes med hestepinne, for å sjekke hvor den er i modningsprosessen.

Et redskap med tilnavnet hestepinne er viktig for produkjon av skinke.

Naturen har svaret

Visste du at

Illustrasjon historiebok

Skinkevaluta

Spekeskinke har vært så viktig at i Romerriket ble det til og med laget mynter formet som spekeskinke.

Ikon kalender

Yrkesstolthet

Hos Gilde er det status å få jobbe med våre langtidsmodnede produkter. Her varer læretiden i minst åtte år, men de fleste har jobbet med speking langt lengre.

Ikon norsk flagg

Naturens nedtellingsur

I det gamle bondesamfunnet var grisen et symbol på velstand. Spekeskinkene ble laget på gårdene om høsten, og skulle ikke åpnes før gjøken gol neste vår.

God smak krever god tid

På kjølerommet på Tynset henger spekeskinkene på rekke og rad.

God tid og råvarer gir god spekeskinke

God smak krever god tid

NORSKE OG ISLANDSKE BØNDER bruker minst antibiotika i Europa