Omsorg for dyra

Grisebonde Brit Tove Krekling innrømmer at det er en motsetning mellom den daglige omsorgen for dyra og det faktum at de skal slaktes innen relativt kort tid.

Det kjennes i magen når de går på bilen, men det tror jeg bare er sunt

– Jeg har jo vært jordmor for de fleste av dem. Noen har jeg også matet fra flaske flere ganger i døgnet fordi moren døde under fødsel. Det er klart jeg knytter meg ekstra til de dyra. Det kjennes i magen når de går på bilen, men det tror jeg bare er sunt, sier Brit Tove. Hun er selv oppvokst på gård og er vant til at dyra er der på lånt tid.

– Jeg jobber for at dyra skal ha det så godt som overhodet mulig mens de lever, sier Brit Tove. Den daglige kontakten med grisene er viktig i så måte og er positivt både for dem og meg, sier hun.