Karragenan (E407) er ute av produksjon

Alle produkter fra Gilde har siden november 2022 blitt produsert uten tilsetningsstoffet karragenan.

11. apr. 2023 Oppdatert: 29. nov. 2023

Gilde i mål med utfasing av karragenan (E407)

Gilde startet arbeidet med å fase ut karragenan i januar 2021. Allerede innen sommeren 2021 lyktes vi blant annet med å fjerne tilsetningsstoffet fra alle våre posteier. For noen av våre produkter var utfasingen mer utfordrende, men i oktober 2022 ble de aller siste produktene med karragenan produsert.

Bakgrunnen for utfasingen er at nyere forskning peker i retning av at karragenan kan ha en negativ effekt på tarmhelsen til mennesker. Selv om karragenan fortsatt er et lovlig tilsetningsstoff, mener Gilde det ligger nok dokumentasjon til grunn for å være føre var ved dette tilfellet. Frem til mer forskning foreligger ønsker vi å være på den sikre siden.

OBS:

For å bruke opp gammel emballasje vil noen av produktene fra Gilde være merket med karragenan en stund fremover, selv om tilsetningsstoffet er fjernet fra produktet. Dette gjelder også enkelte produkters innholdsfortegnelser på nett, da disse følger produktemballasjen.