Vi vet at både dyra, fabrikkene våre og maten vi spiser har betydning for miljøet og fremtiden.

Jente i Åker

Gilde gjør mye i forbindelse med bærekraft, og det er vår plikt å bidra til at Norge og norsk landbruk leverer på Paris-avtalen om redusert klimaavtrykk innen 2030.