Hvordan sikrer vi at våre produsenter opererer som forventet?

Bonde ku

Når vi mennesker tar ansvar for dyr, er det vårt ansvar å sørge for at de har det bra. Hva gjør vi for å sikre at dyrevelferden hos våre produsenter er i henhold til det som forventes? Og hvordan jobber vi forebyggende for å bedre dyrevelferden hos produsentene?