Dyrevelferd

Gilde ny gris glad grisunge klatrer i bingen

Som en av Norges største kjøttprodusenter jobber vi med dyrevelferd langs hele verdikjeden.

Matproduserende husdyr er viktig i norsk landbruk og en vesentlig del av norsk matforsyning. Det er avgjørende for tillitten til norsk mat at alle som jobber med dyr følger opp at dyra blir godt ivaretatt. Ingen er tjent med dårlig dyrevelferd, hverken dyra, bonden eller industrien.

Våre andre fokusområder innenfor bærekraft