Konkurransevilkår: Vinn Jetboil

Konkurransen foregår i perioden 18.03.2024 - 31.12.2024.

01. mar. 2024 Oppdatert: 15. mar. 2024

1. Kampanjeansvarlige
Kampanjen arrangeres av Nortura SA . Ved å delta i konkurransen aksepterer du følgende vilkår:

2. Om konkurransen
Konkurransen foregår i perioden 18.03.2024 - 31.12.2024.

Du deltar i konkurransen ved å svare på tre spørsmål på kampanjesiden. Du finner kampanjesiden ved å skanne QR-koden bakpå forpakningen på et Gilde Turmat produkt.

Siste frist for å delta er 31.12.2024.

Vi trekker 1 stk vinner hver måned og premien er en 0,8L Jetboil til en veiledende pris: 799 kr. Premien kan ikke byttes i penger.

Vinneren trekkes tilfeldig den 15. hver måned blant alle som deltar.

Vinneren kontaktes på epost. Personen må respondere innen én uke for å motta premien. Dersom vi ikke hører noe innen fristen, går premien til en annen.

3. Vilkår for deltagelse
Deltagere må være over 18 år eller sende inn samtykke fra foresatte.

PERSONVERNERKLÆRING FOR KAMPANJEN

Hvis du vinner konkurransen vil vi, eller de som hjelper oss med å gjennomføre konkurransen, ta kontakt med deg på e-post for å be om den informasjonen vi trenger for å kunne gi deg premien du har vunnet. De personopplysningene vi ber om kan være navn, kontonummer og andre opplysninger som er nødvendige for at du kan motta premien.

Nortura er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi mottar og behandler i forbindelse med konkurransen. Vi vil kun bruke personopplysningene dine for det formål å gjennomføre konkurransen, og deretter vil opplysningene slettes. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre med mindre vi skulle være pålagt noe annet i henhold til lover, forskrifter, myndighetsavgjørelse eller lignende. Hvis vi bruker et annet selskap til å hjelpe oss med å gjennomføre konkurransen, vil det selskapet få tilgang til personopplysningene dine. Selskapet er i så fall vår databehandler, og kan ikke bruke opplysningene på annen måte enn slik som avtalt med oss.

Dersom du har behov for å endre opplysningene du har gitt oss , ber vi deg om å ta kontakt med oss slik at vi får korrigert dette.

Du kan be om at vi sletter personopplysningene vi har registrert om deg med mindre fortsatt oppbevaring er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre konkurransen, vi trenger opplysningene for å kunne dokumentere at konkurransen er gjennomført eller videre oppbevaring på annen måte er lovpålagt, herunder etter regnskapsloven.

Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter.

Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig er Nortura SA (org.nr. 938 752 648). Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med oss på e-post: personvern@nortura.no.