Prosjekt griseløftet

Griseløftet – utvikling og dokumentasjon av velferdsfremmende tiltak for slaktegris

07. mar. 2023 Oppdatert: 21. mar. 2023

Hvordan bidrar Gilde og Nortura til å utvikle dyrevelferden?

Selv om utgangspunktet for dyrevelferden hos norske husdyr er regelverkskravene, er det viktig for Gilde med Nortura for å utvikle dyrevelferden. Vi har løpende forsknings- eller utviklingsprosjekter knyttet til tema som berører dyrevelferd.


Ett eksempel på et slikt pågående prosjekt er Griseløftet.

Prosjekt Griseløftet er et forskningsprosjekt der vi i samarbeid med bl.a NMBU (Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet) jobber med å skaffe kunnskap og utvikle verktøy som fremmer velferden til slaktegrisen. Prosjektet pågår ut 2023.


Prosjektstatus

Det er gjennomført en rekke studier av grisevelferden hos et stort antall av Norturas svineprodusenter rundt i landet. Forskningen har allerede ført til viktig innsikt, både med tanke på hvordan grisen kan få best mulige forhold med enkle hjelpemidler som riktig strø, til mer omfattende anbefalinger som bygningstekniske endringer. 

Målet er til slutt å skaffe forskningsbasert kunnskap som kan fremme velferden til norske slaktegris. Kunnskapen vil være nyttig i Norturas rådgiving mot bonden. Det vil også være nyttig for andre internasjonale aktører.


Stor internasjonal interesse for Nortura og NMBUs forskning på dyrevelferd hos slaktegris

– Det er stor internasjonal interesse for disse resultatene. Forskningen er på mange måter internasjonalt nybrottsarbeid fordi kravene til den norske slaktegrisen skiller seg, i positiv forstand, fra det som er typisk standard i de fleste andre land, sier fagsjef for gris i Nortura, Odd Magne Karlsen.

Han trekker frem at all norsk gris har hele haler som ikke kuperes, og at grisene har tilgang til tett bingegulv som igjen gjør det enklere å tildele strø og rotematerialer.