Dette betyr symbolene

Gilde posteier

Debio Økologisk merke

ØKOLOGISK
Når du kjøper kjøtt merket med den grønne Ø’en, har du en garanti for at de strenge reglene for økologisk produksjon er fulgt. Merket sier ingenting om næringsinnhold eller smak, men viser at kjøttet er produsert med spesielle krav til blant annet fôr og dyrevelferd. Bøndene må følge internasjonale regler som blant annet forbyr bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler i forbindelse med fôrproduksjon. Dessuten har dyr på økologiske gårder krav på større plass enn på andre gårdsbruk, og de skal ha mulighet til å gå ut. Det er også regler for hvor mye kraftfôr dyrene kan få. For mer informasjon, se www.nortura.no

Nøkkelhullet

NØKKELHULLET
Nøkkelhullet er et nordisk frivillig sunnhetsmerke (ernæringsmerke). Matvarer som inneholder mindre fett, salt og sukker og mer kostfiber enn andre matvarer av samme type kan få nøkkelhullet. Vitenskapelig dokumentasjon viser at dersom man reduserer inntaket av fett, salt og sukker, og øker inntaket av kostfiber i tillegg til å være fysisk aktiv, vil dette kunne bidra til å forebygge en rekke
sykdommer. Kriteriene for å kunne sette nøkkelhull på et produkt, er basert på felles nordiske kostanbefalinger. Det er frivillig å bruke nøkkelhullet, og det er produsentenes ansvar å følge reglene. Bruk av nøkkelhullet er forskriftsfestet. Det er forskjellige kriterier til ulike matvaregrupper. Kjøtt- og kjøttprodukter med nøkkelhullet kan ha høyst 10 g fett per 100 g, i tillegg skal innholdet av sukkerarter være høyst 3 g per 100 g. Kjøttprodukter må også inneholde minst 50 prosent kjøtt. Kravet til salt varierer med ulike typer kjøttstykker. Nøkkelhull er foreløpig knyttet til ferdigpakkede næringsmidler. Bruk av nøkkelhull på menyene i restauranter og storkjøkken er derfor ikke med i ordningen. Egg og eggprodukter er ikke en del av Nøkkelhullsordningen – og kan derfor ikke merkes.