Thulefjord

Thulefjordlogo
Thulefjord nordnorsk landskap

I det vakre og ville landskapet i Nord-Norge finner vi Norges beste lam. Og det er ikke uten grunn vi kan si at Nord-Norge har de beste lammene. Lammene har unike beiteforhold, med en vekstsesong som gir stadig påfyll av friske og næringsrike urter, frodig beitegras og lys døgnet rundt. Kort fortalt kan en si at lammene fra Nord-Norge er marmorert, saftig og krydret fra naturens side.

Thulefjord produkter

Våre beste lam

I det vakre og ville landskapet i Nord-Norge finner vi Norges beste lam. Og det er ikke uten grunn vi kan si at Nord-Norge har de beste lammene. Lammene har unike beiteforhold, med en vekstsesong som gir stadig påfyll av friske og næringsrike urter, frodig beitegras og lys døgnet rundt. Kort fortalt kan en si at lammene fra Nord-Norge er marmorert, saftig og krydret fra naturens side.

Sauer pa beite


Nordnorsk matkultur

Nordnorsk matkultur har gjennom tidene vært preget av oppfinnsomhet og utstrakt bruk av lokale råvarer. Det har vært med på å prege mange nordnorske retter slik at de i dag er både hverdagsmat og festmat med svært høy kvalitet.

I Thulefjord-serien benytter vi kun nordnorske råvarer av høy kvalitet, og produktene representerer med stolthet det aller beste fra den tradisjonsrike og mangfoldige nordnorske matkulturen.

Vi er stolte over at flere av våre produkter i Thulefjord serien har blitt tildelt Spesialitetsmerket. Produktene som har dette merket skal hjelpe forbrukerne frem til ekte matopplevelser, samtidig som det skal bidra til norsk matmangfold og lokal utvikling gjennom matproduksjon. Dette er matprodukter med spesielle kvaliteter når det gjelder råvarebruk, produksjonsmetode og smak. Det er Matmerk som godkjenner hvem som får tildelt Spesialitetsmerket.