Dyra våre - Gris

Grisen er et sosialt dyr med god læringsevne og fantastisk luktesans. Foruten å være ettertraktet råstoff til en rik og variert mattradisjon, er den opphav til utallige metaforer både i positiv og negativ retning.

17. mar. 2020 Oppdatert: 17. apr. 2020

Norsk grisehold

Forskrift om svinehold slår fast at ”Svin skal til enhver tid ha tilgang på tilstrekkelig mengde materiale som de kan undersøke, rote i og sysselsette seg med”. Dette er noen av de grunnleggende verdiene som 3000 grisebønder etterstreber i sitt daglige virke.

Gris no017374 Foto Gunnar Klingwall

Tre fakta om gris:

Magert kjøtt: Renskåret svinekjøtt bare inneholder 2-5 % fett og nesten 60 % av fettet er umettet.

Ordensdyr: Grisen er opptatt av å ha det ordentlig rundt seg. De er de eneste gårdsdyrene som lager et eget og prikkfritt soveområde.

Luktesans: Grisen har en luktesans som er 2000 ganger mer sensitiv enn hos mennesker. Noen steder i Sør-Europa brukes grisen til å lete etter trøfler under bakken.