Sirkulærøkonomi

Microsoft Teams image 7

Å utnytte hele dyret er viktig i hele vår forretningsvirksomhet, og en vesentlig del av vårt tankesett. Bedre ressursutnyttelse gir produkter flere kan ha nytte og glede av.

Bærekraft Symboler 06

Når Gilde tar imot husdyr fra hele Norge blir det meste mat til mennesker, men en betydelig del av det råstoffet vi får inn – hud og skinn, ull, innmat, blod og bein – gjenbrukes til andre formål. 

Full utnyttelse av råvarer er en viktig del av satsingen på bærekraft i Gilde og Nortura, og vårt bidrag til en sirkulær økonomi er helt unik. Vi bruker innovasjon og teknologi for å ta alle deler av dyret i bruk i nye produkter og nye kretsløp. Slik gjør vi biprodukter som kunne vært avfall om til høykvalitetsprodukter, slik at vi skaper økt lønnsomhet for bonden og reduserer klimaavtrykket til matproduksjon. 

Riktig håndtert er altså såkalte bi-produkter et pluss, derfor bruker vi begrepet plussprodukter. Her kommer eksempler på plussprodukter:


Hud og skinn blir til luksusvesker

Hud og skinn fra norske kuer som har fått godt stell på små gårder, selges til luksusmarkeder over hele verden. De blir blant annet brukt til å lage luksusvesker, belter, sko og møbler.


Norsk ull blir til funksjonelle ullplagg

Norsk ull fra sunne dyr på beite uten plantevernmidler, brukes i eksklusive garn så vel som i garn til produkter hvor man er ute etter slitestyrke og holdbarhet.

Mat vi ikke har kultur for å spise i Norge blir eksportert som delikatesser til andre land

Svinebein, lammebein og storfesener som vi ikke har kultur for å spise i Norge, blir til delikatesser i andre land i for eksempel Afrika og Asia.


Restråstoffer fra fjøs og dyrebiler blir til drivstoff

Restråstoff fra fjøs og dyrebiler blir til gjødsel, biogass og biokull gjennom forbrenningsanlegg og biogassanlegg.

Ullsortering hos Norilia no033885 Foto Pal Engh

Samarbeid og datterselskaper

I en sirkulær økonomi er samarbeid viktig for å finne nye bruksområder i nye verdikjeder. Vi har flere datterselskap som spesialiserer seg på videreforedling av råvarene våre. Datterselskapet Norilia er nærmest spesialisert på å ta ut verdien av disse gjennom nye bioprosesser, i nye produkter og i nye markeder. Vi eier også andre produksjonsenheter for produksjon av dyrefor, salg av ull eller vi samarbeider med andre aktører om biokull og biogass.  

Gjennom hele verdikjeden, fra råvarenes opprinnelse og helt frem til endelig produkt, har vi søkelys på kvalitet.