Norturas bærekraftstrategi mot 2030

For å legge til rette for en fremtidsrettet matproduksjon må vi tilpasse oss forventinger, krav og nye produksjonsformer.

28. mar. 2023 Oppdatert: 17. apr. 2023

Norturas bærekraftstrategi er utarbeidet på bakgrunn av bred konsultasjon med interessenter fra landbruket, myndigheter, akademia, kunder og sivilsamfunn.

Norturas bærekraftsarbeid er forankret i selskapets bærekraftstrategi. Denne beskriver arbeidet med bærekraft langs seks dimensjoner: 

Vi skal produsere sunn og trygg mat for den norske befolkningen, på naturens premisser. Vår produksjon skal bidra til et livskraftig landbruk og levende bygder over hele landet, og være drevet på en ansvarlig måte - med omsorg for både mennesker og dyr. For å nå disse målene er vi avhengige av nært samarbeid med andre.

Klikk her for Norturas Bærekraftstrategi mot 2030

Klikk her for Norturas Bærekraftrapport 2021