Fra 16 300 lokale norske bønder

Santiago Av og for den norske bonden 3

Gilde er Norges ledende merkevare innenfor rødt kjøtt. Vi garanterer at våre produkter inneholder 100 prosent norsk kjøtt. Gilde har vært nasjonalt varemerke siden 1964, har kjøttprodukter av svin, storfe, lam/sau og reinsdyr og dekker alle dagens måltider. Gilde er eid av Norske bønder.

Fagfolk med høy kompetanse

Norsk Gildekjøtt er et kvalitetsstempel som betyr at produktet inneholder kun norsk kjøtt fra kvalitetssikrede gårdsbruk over hele landet og er produsert av fagfolk med høy kompetanse etter Gildes strenge kvalitetsstandarder.

Organisering

Gilde er eid av Nortura SA. Nortura SA er et resultat av fusjonen mellom Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA. Nortura er organisert som et samvirke eid av ca. 18 000 stolte egg- og kjøttprodusenter som leverer sine råvarer og er aktive eiere med rettigheter.

Rike tradisjoner

Gilde gammel logo

Opprinnelse

Gilde-navnet ble til ved en navnekonkurranse i regi av Nord-Norges Salgslag i 1958 og ble tatt i bruk lokalt året etter. Gilde-merket ble nasjonalt i 1964. Logoen har gjennomgått noen forandringer siden oppstarten, men navnet består.

Betydning

Gilde er et ord med flere betydninger. Gilde kommer fra norrønt og betød opprinnelig «betaling», men har fått flere betydninger oppigjennom årene. Gilde kan bety både «fest» og «laug» – sistnevnte en interesseorganisasjon for kjøpmenn.