Gris, miljø og bærekraft

Det er flere egenskaper ved den norske grisen som gjør den til en gunstig proteinkilde.

24. apr. 2023 Oppdatert: 28. jun. 2024

Norske griser har god helse, lav dødelighet og er avlet frem med halve klimautslippet i forhold til internasjonal svineproduksjon. Det er slik at svært få proteinrike matvarer har lavere klimagassutslipp enn svinekjøtt, og grisen har faktisk lavere klimafotavtrykk enn både laks og plantebaserte kjøtterstatninger. I tillegg er gris både magert og rikt på en rekke næringsstoffer som er viktige for kroppen vår.


Norskprodusert svinekjøtt er en av de proteinrike matvarene med lavest klimautslipp

De matvarene som produseres med de laveste nivåene av klimagassutslipp er sukker, korn og planteoljer. Et sunt og variert kosthold krever at vi spiser andre matvarer enn disse tre gruppene, blant annet er det viktig at kosten inneholder kilder til proteiner av riktig kvalitet.

Men, produksjon av proteinrike matvarer har gjerne et litt høyere klimaavtrykk. Her kommer for øvrig den norske grisen godt ut, og det er få proteinrike matvarer som produseres med et lavere klimautslipp enn grisen. I tillegg har norske griser bare halve klimaavtrykket i forhold til det griser i mange andre land har. Det er flere årsaker til det, men den viktigste er at norske griser er blant verdens mest fôreffektive. De nyttiggjør seg lokale norske råvarer som bygg som egner seg å dyrke i vårt kalde klima, men som ikke spises i stor nok grad av mennesker. Fôret de spiser har ikke fortrengt skog, og gjødsla bidrar til ny planteproduksjon og karbonbinding i jord. Norsk gris er dessuten frisk og har god helse, og dette gjør at dyrene også utnytter fôret godt.

Karbonavtrykk

Høy andel norske råvarer i fôret

I Gilde og Nortura har vi en norskandel i fôret på hele 80 %, og vi har som mål at denne andelen skal øke ytterligere. Den høye norskandelen gjør at grisen er et av dyreslagene med lavest utslipp og høyest andel norsk fôr og som da i tillegg har det laveste vannforbruket. Ved bruk av mer norskprodusert fôr kan den norske grisen få et enda lavere klimagassutslipp. I tillegg så bidrar svineproduksjonen i betydelig grad til å øke Norge sin selvforsyningsgrad som er målsatt til å være 50% innen 2030.

Ny klimakalkulator

Et sunt og variert kosthold krever at vi har kilder til proteiner av god kvalitet. Proteinrike matvarer har gjerne litt høyere klimaavtrykk, men svært få proteinrike matvarer produseres med et lavere klimagassutslipp enn svinekjøtt. Men, selv om produksjon av svinekjøtt har lavt kli magassutslipp jobbes det hele tiden med forbedringer. For å hjelpe bonden til å drive mer bærekraftig er det utviklet en klimakalkulator. Den er et viktig verktøy for bonden. Kalkulatoren gir oversikt over utslippene på gården, og informasjon om muligheter og tiltak for å redusere disse. Les mer om klimakalkulatoren her og om grisen og bærekraft på Norsvin sine hjemmesider her: (https://norsvin.no/klima-og-baerekraft/)

8 grunner til at norsk svinekjøtt har et lavt klimagassutslipp i forhold til andre dyreslag

1. Det er et bredt og langsiktig avlsarbeid på gris, der produksjon, helse og dyrevelferd er vektet sammen. Dette gjør at vi ser en årlig reduksjon av klimagasser på om lag 1% per kg svinekjøtt.

2. Norsk gris er frisk og har god helse, og dette gjør at dyrene også vokser raskt og utnytter fôret godt.

3. Fôret, som i stor grad består av norskprodusert fôrkorn og biprodukter, har svært lave klimagassutslipp.

4. Et dyrevelferdsvennlig fjøs, der store deler av gulvet er uten spalter og gjødsla fjernes, gir mindre klimagasser.

5. Et relativt kaldt nordisk klima gir mindre klimagasser fra gjødsla, og en god gjødselhåndtering gir en god sirkulering av næringsstoffer.

6. Vi spiser hele 87% av slaktevekta, og dette er betydelig mer enn for noe annet dyreslag.

7. Grisen er nyttig også nå det kommer til matsvinn fordi man kan lage fôr av restprodukter.

8. Grisen er ikke drøvtygger og har derfor svært lave utslipp fra fordøyelsen.

Du kan også lese mer om Norskprodusert svinekjøtt som har høy kvalitet, er magert og består av en rekke viktige næringsstoffer, her: Les mer her.