Grisen er grønn - Klimavennlige proteiner

Det er flere aspekter ved grisen som gjør den til en viktig del av det grønne skiftet verden står overfor. Grisen er på mange måter et grønt valg. Svært få proteinrike matvarer har lavere klimagassutslipp enn svinekjøtt.

24. apr. 2023 Oppdatert: 27. apr. 2023

Norske griser har også bare halve klimaavtrykket til det griser har i mange andre land. I tillegg er gris både magert og rik på en rekke næringsstoffer som er viktige for kroppen vår.


Norskprodusert svinekjøtt er en av de proteinrike matvarene med lavest klimautslipp

De matvarene som produseres med de laveste nivåene av klimagassutslipp er sukker, korn og planteoljer. Et sunt og variert kosthold krever at vi spiser andre matvarer enn disse tre gruppene. Blant annet er det viktig at kosten inneholder kilder til proteiner av riktig kvalitet.

Proteinrike matvarer har gjerne litt høyere klimaavtrykk. Svært få proteinrike matvarer produseres med lavere klimagassutslipp enn svinekjøtt. 

Norske griser har bare halve klimaavtrykket til det griser har i mange andre land. Det er flere årsaker til det, men det viktigste er at norske griser er verdens mest fôreffektive, de spiser et fôr som ikke har fortrengt skog, og gjødsla bidrar til ny planteproduksjon og karbonbinding i jord.

Norskandelen i fôret er på hele 80 %, og næringa har som mål at denne andelen skal øke ytterligere. Ved bruk av mer norskprodusert fôr kan den norske grisen bli enda mer klimavennlig.

Svineproduksjonen i Norge bidrar betydelig til landets selvforsyning ved å være den største kjøttprodusenten.


7 grunner til at norsk svinekjøtt har lavt klimagassutslipp


1. Grisen er ikke drøvtygger og har derfor svært lave utslipp fra fordøyelsen.


2. Det er et bredt og bærekraftig avlsarbeid på gris, der produksjon, helse og dyrevelferd er vektet sammen. Dette gjør at vi ser en årlig reduksjon av klimagasser på om lag 1% per kg svinekjøtt


3. Norsk gris er frisk og har god helse, og dette gjør at dyrene også vokser raskt og utnytter foret godt


4. Fôret, som i stor grad består av norskprodusert fôrkorn og biprodukter, har svært lave klimagassutslipp


5. Et dyrevelferdsvennlig fjøs, der store deler av gulvet er uten spalter og gjødsla fjernes, gir mindre klimagasser


6. Et relativt kaldt nordisk klima gir mindre klimagasser fra gjødsla, og en god gjødselhåndtering gir en god sirkulering av næringsstoffer


7. Vi spiser hele 87% av slaktevekta, og dette er betydelig mer enn for noe annet dyreslag.


Ny klimakalkulator

Ny klimakalkulator for bonden er et viktig verktøy for bonden. Den gir oversikt over utslippene på gården, og informasjon om muligheter for å redusere disse. Les mer her

Norskprodusert svinekjøtt har høy kvalitet, er magert og består av en rekke viktige næringsstoffer.