Gilde sponsorstøtte

Gilde sponsorstøtte

Gilde får mange henvendelser om sponsing. Noen fra mindre foreninger, enkeltpersoner, store og små arrangementer og lignende. Her får du vite Gildes krav til sponsing.

Kriterier for å motta sponsorstøtte

Vi setter stor pris på at mange ønsker Gildes produkter til sine opplegg og takker for tilliten. Gilde har samarbeid med flere store samfunnsaktører. Utover disse samarbeidsavtalene er det lite annet som prioriteres av sponsorstøtte.

Kriterier for sponsorstøtte:

 • Søknad må sendes inn senest 3 måneder i forveien.
 • Søknaden må vise til:
  - Relevans i forhold til områder/tema som Gilde sponser gjennom sine samarbeidsavtaler.
  - Situasjoner med fokus på matglede.


Søknadsskjema må inneholde:

 • Kontaktinfo til den/de som søker.

 • Informasjon om hva det gjelder/ arrangement som det søkes sponsorstøtte til.

 • Hvordan samsvarer dette med kriterier Gilde har for sponsing?

 • Hva er omfanget av sponsorstøtten (tid/periode/produkter/kostnad)?


Det gis ikke sponsorstøtte til følgende:

 • Enkeltpersoner
 • 17.mai arrangementer

Det gis ikke sponsorstøtte i form av:

 • Pengegaver
 • Premier

Om du oppfyller alle disse kravene kan du søke her

Sentrale samarbeidspartnere

Noen gitte felles verdier er alltid grunnlaget for utvelgelsen av relevante samarbeidspartnere. Gilde er i dag stolt samarbeidspartner til følgende samfunnsaktører: