Hvordan jobber Gilde med dyrevelferd?

Når vi mennesker tar ansvar for dyr, er det vårt ansvar å sørge for at de har det bra. Hva gjør vi for å sikre at dyrevelferden hos våre produsenter er i henhold til det som forventes? Og hvordan jobber vi forebyggende for å bedre dyrevelferden hos produsentene?

09. mar. 2020 Oppdatert: 13. des. 2023

Strengere regler

Mange tiltak er innført de siste årene. Dyrevelferd er viktig for alle som driver med dyr, og eksempler på dårlig dyrevelferd rammer ikke bare grisene, men også tusenvis av bønder som driver som de skal og strekker seg for å bli bedre.

Holder man ikke standarden for dyrevelferd, får man ikke levere kjøtt til Gilde.

Det er kun bønder som er godkjent i dyrevelferdsprogrammet for gris som får lov til å levere til Gilde.

Dette innebærer blant annet:

 • At bøndene får besøk av veterinær 1 – 3ganger i året. I tillegg vil Norturas egne rådgivere og veterinærer også følge opp svinebesetningene som er leverandører til Nortura. Ved veterinærbesøkene er det noen kritiske kontrollpunkter som er avgjørende for grisenes velferd og som alltid skal gjennomgås og dokumenteres.

Disse kontrollpunktene er:

 • Oppfølging av syke og skadde dyr, inkludert rutiner for bruk av sykebinge og korrekt avliving
 • Bruk av strø- og rotemateriale
 • Forekomst av halebiting på dyra i besetningen og registrert på slakteriet
 • Oppstalling og dyretetthet
 • Fôr- og vanntilgang

Slik er rammene for oppfølging av dyrevelferden:

Det er mange som har ansvar for å følge opp dyrs velferd: Bonden har ansvaret på gården, Mattilsynet har ansvaret for kontroll og tilsyn, Nortura/Gilde har ansvar for produktene og politikerne har ansvar for regelverket.

 • Hele bransjen følger i dag et dyrevelferdsprogram som innebærer over 1700 flere uavhengige veterinærbesøk på alle grisegårdene som leverer til Gilde hvert år.
 • Vi har i tillegg utviklet og tatt i bruk verktøy for å kunne identifisere besetninger som har risiko for dårlig dyrevelferd. Her brukes blant annet observasjoner vi gjør når vi mottar dyrene på slakteri, registreringer gjort under slakting, lyter på smågris som bonden selger og data om manglende godkjenning i dyrevelferdsprogrammet.

 • Vi har standardiserte rutiner for oppfølging av besetninger med mangelfull dyrevelferd
 • Der det avdekkes regelbrudd blir bonden pålagt å følge opp. Blir ikke kravene rettet opp får bonden økonomisk trekk og det går varsel til myndighetene. Bonden mister da retten til å bruke Gilde og Nyt Norge-merket på produktene inntil avvikene er rettet opp. Siden 2019 er leveringsnekt til Gilde og Nyt Norge-merket gjennomført overfor 26 bønder.
 • Dersom det oppdages alvorlig svikt i dyrevelferd, eller tilfeller der dyr blir mishandlet, meldes dette til Mattilsynet og eller politi.
 • Vi jobber med forsknings- og innovasjonsprosjekter i samarbeide med Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet for å finne frem nye løsninger for å bedre velferden til grisen.
 • Siden 2018 har vi hjulpet med avvikling av 12 besetninger fordi det var utfordringer med å ivareta dyrevelferden tilstrekkelig.

Les mer om hvordan Nortura jobber med dyrevelferd på gris her