09. mars 2020

Griseløftet

Brit Tove Krekling er en av Edelgrisbøndene som er med på Griseløftet, og som mener at daglig kontakt er viktig for trivselen i bingen.

Standarden for edelsgris


Ny standard for Edelgris:

Det norske regelverket for dyrevelferd er blant verdens strengeste, alikevel har det dessverre vist seg at ikke alle norske griser har det like bra. Derfor setter vi en ny standard for Gilde Edelgris. For å bedre sikre at grisene har det bra, og enda bedre enn hva regelverket krever.

Når produktet er merket med Gilde Edelgris betyr det at grisene har fått mer plass og flere muligheter for lek, aktivitet og avslapning. Og dyrevelferden har blitt sikret ved hjelp av tettere oppfølging av grisebesetningene.

Griseløftet er ikke forbeholdt en liten gruppe «heldiggriser». Målet er å løfte volumene, slik at flest mulig gris skal få det som den nye Edelgrisen. Se etter Gilde Edelgris i butikken.

Krav til dyrevelferd edelgris


Artikkelen ble publisert i forbindelse med en lansering i 2018