Matsikkerhet

Matsikkerhet er Gildes og Norturas viktigste samfunnsoppdrag.

20. apr. 2023 Oppdatert: 27. apr. 2023

I Norge har vi lenge tatt tilgang på mat som en selvfølge, men de siste årene har vi opplevd klimaendringer som har ødelagt avlinger og en global pandemi som viser en sårbarhet. Det er viktig at vi kan produsere vår egen mat og Gilde med Nortura er en sentral brikke i dette.

Opprettholde kapasitet i norsk jordbruk

For matvarer har Norge over tid hatt lavere selvforsyningsgrad enn de fleste andre land. Matproduksjonen fra jordbruket i Norge har vokst saktere enn befolkningen de siste tiårene og i 2022 er vår selvforsyningsgrad av mat på om lag 45 prosent. Det betyr at under halvparten av vårt daglige inntak kommer fra norskprodusert mat. Likefremt har Norge et særlig ansvar fordi vi er mindre utsatt for klimaendringene, har ledig kapasitet for matproduksjon og fordi vi er et rikt land. 

Vi må selv produsere maten vi skal spise for å sikre arbeidsplasser, dessuten er det riktig å basere produksjon av mat til vår egen befolkning på egne landarealer og naturressurser – mest mulig mat på egne ressurser er klokt fra et beredskapsperspektiv. Å opprettholde kapasitet i norsk jordbruk er med andre ord viktig for å møte globale utfordringer, og ikke minst beredskap for de krisene som kommer.

Kjøttproduksjon i Norge = mat på naturens premisser

FN oppfordrer hvert enkelt land til å øke matproduksjonen basert på det enkelte lands naturgitte forutsetninger. Her i landet har vi bare tre prosent dyrkbar mark, men vi har store områder som egner seg perfekt for beitedyr. Norske beitedyr gjør at gress og beitemark kan bli mat for mennesker, og slik utnytter vi norske naturressurser til fulle. Slik har det vært i generasjoner før oss, og det er vår jobb å sikre at det forblir sånn. Der hvor beitemulighetene er dårlige, produserer vi gris – dyr som er avhengige av kraftfôr. Kjøttproduksjon i Norge er mat på naturens premisser.

Bærekraft Symboler 05
Microsoft Teams image 9

Mål om økt selvforsyning av fôr

Når vi sier at vi skal være selvforsynte med mat til innbyggerne våre, må vi også være selvforsynte når det gjelder fôr til dyrene våre. Vi har derfor som mål å øke norskandelen i dyrefôret. Dette gjør vi av hensyn til bærekraft, men også for å sikre selvforsyningsgraden vår. Vi er godt i gang med utvikling av fremtidens kortreiste dyrefôr, men vi har fortsatt et stykke å gå.