Miljø - klima og natur

Produksjon av mat står for en betydelig del av verdens klimautslipp.

01. des. 2022 Oppdatert: 18. okt. 2023

For å bremse klimaendringene og sikre et produktivt jordbruk i fremtiden, må vi redusere vår klimapåvirkning gjennom hele verdikjeden. Derfor skal Gilde med Nortura gå foran for å utvikle en klimasmart matindustri og være en pådriver for klimasmart matproduksjon.

Bonden er helt avhengig av naturen, og derfor er matproduksjon og bærekraft tett forbundet. Skal vi kunne produsere mat i generasjoner fremover, må vi gjøre det på naturens premisser. Dette er en forutsetning for vår evne til å produsere mat og vårt licence-to-operate for fremtiden.