Gilde - fra den norske bonden

Våre produkter

Griseløftet

Brit Tove Krekling er en av Edelgrisbøndene som er med på Griseløftet, og som mener at daglig kontakt er viktig for trivselen i bingen. Les mer om Griseløftet her.