Gilde - fra den norske bonden

STÅR DET GILDE PÅ PAKKEN, ER KJØTTET NORSK