Dyra våre - Storfe

Kua, kalven og oksen er en helt sentral del av norsk landbruk, bondekultur og matproduksjon. Fremdeles er det skinn, melk og kjøtt som blir resultatet av dette husdyrholdet. Det bidrar til matproduksjon, bosetting, opprettholdelse av kulturlandskap og forsyningstrygghet.

17. mar. 2020 Oppdatert: 02. jun. 2020

Storfehold er nært knyttet til melkeproduksjon

I tidligere tider var oksene også trekkdyr, men nå har de fått selskap av utenlandsk kjøttfe og blir utelukkende brukt til kjøttproduksjon. Ettersom melk har en så sentral plass i norsk kosthold, er storfehold nært knyttet til melkeproduksjonen.

Livssyklus og driftsopplegg varierer til dels stort mellom kalv, melkeku, okse og kjøttfe. De strenge reglene vi har for dyrevelferd i Norge, sikrer imidlertid alle gode forhold. De fleste storfe er oppstallet i båsfjøs, men slippes ut på friluftsbeite eller luftegård 2-6 måneder i året.

Gilde norsk storfe pa beite i fjellet

Hvorfor kjøttfe? Hva er galt med melkekyr?

Det er ingenting galt med melkekyr. Det er jo de som utgjør størsteparten av storfekjøttet vårt, påpeker Erik. Men kjøttfe er store dyr med spesielt god kjøttfylde. De gir større stykker, rett og slett. Og en stor indrefilet, for eksempel, gir bedre kjøtt enn en liten. Dessuten er dette raser med en meget gunstig fettmarmorering, og det gir saftig kjøtt med mye smak, sier skjærelederen.

Erik boe skjæreleder bilde

Fagenstusiasten Erik Bøe forklarer kjøttfe

Kjøttfe er raser som bare brukes til kjøttproduksjon, forklarer Erik, som til daglig er skjæreleder ved Nortura på Gol. De tilhører rasene Charolais, Simmental, Aberdeen Angus, Hereford og Limousin. Disse dyrene beiter utendørs, og kalvene får melk fra kua i den viktige tidlige perioden for dyrets vekst og utvikling.

Visste du at...

Gildes storfe er skikkelige luksusdyr? Hudene fra Gildes storfe er av verdens beste kvalitet, og kjøpes opp av luksusmerker til produksjon av blant annet bilseter, vesker, sko og belter.