Hele Norges lam

2022 Farikal Gilde Hele Norges lam no030170

Kan man smake på et land? Vi tror faktisk det! Vi tror smaken henger sammen med beiteforholdene, enten det er langs kysten, i innlandet eller høyt oppe på fjellet. Og vi vet at flere hundre år med sauehold har lært oss hva som skal til.