Kan jeg spise produktet etter holdbarhetsdato?

Produkter merket med betegnelsen «siste forbruksdag» skal spises innen datoen som er angitt på pakken. Slik merking er obligatorisk for alle typer produkter som kan bli lett bedervet etter utløp av holdbarhetsdatoen og utgjøre en helserisiko. Det er imidlertid annerledes med "best før"...

23. apr. 2020 Oppdatert: 24. nov. 2022

Best før

Produkter som ikke er lett-bedervelige er merket med betegnelsen «best før». Ved slik merking vil produktene kunne tape kvalitet når «best-før» datoen er overskredet og vi kan ikke garantere for våre produkter. Produkter i «best før» kategorien er i utgangspunktet ikke farlig å spise, så lenge de lukter og smaker som det skal. Vi anbefaler derfor at man må avgjøre dette selv om man ønsker å spise produktet ved å smake eller lukte på det. Hvis du er usikker kan du også steke en bit, og smake på denne.

For mer bakgrunn anbefaler vi informasjonen myndighetene har publisert om merking på Matportalen.